Cel kursu



Przedmiotem kursu będzie przegląd najważniejszych postaci i dokonań w kulturze włoskiej, które uczyniły ją „motorem” kreatywności i geniuszu w Europie i w świecie od czasów Giotta aż do ruchu transawangardy.
Oferta skierowana jest zarówno do osób ze znajomością języka włoskiego na poziomie A2/B1, dla  których będzie to pierwsza styczność z historią sztuki włoskiej, jak i dla zaawansowanych językowo (B2), pragnących poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę
w tym zakresie.
 


Autorskie materiały: filmy wideo, tablice prezentujące artystów i dzieła.
Rozplanowanie jednostki dydaktycznej:
Poszczególne jednostki dydaktyczne zaplanowano z myślą o podstawowych kompetencjach językowych, które każdy uczestnik kursu powinien rozwinąć: umiejętność rozumienia tekstów autentycznych i zdydaktyzowanych; wypowiedź ustna swobodna i kontrolowana; wypowiedź pisemna (ćwiczenia, analiza morfosyntaktyczna) i recenzja.
Taki sam nacisk położony zostanie na poprawną wymowę, wykorzystanie zaproponowanego słownictwa, umiejętność rekonstrukcji wykładu. Przez tę ostatnią rozumie się zachęcenie uczestników do indywidualnego podejścia do omawianych postaci i do wykształcenia własnego języka opisu.
Uczestnicy zostaną zaproszeni do bezpośredniego skonfrontowania się z dziełem sztuki oraz podzielenia się opiniami z pozostałymi osobami w formie wypowiedzi swobodnej lub kontrolowanej.
Każda jednostka dydaktyczna zostanie omówiona z wykorzystaniem tablicy biograficznej omawianego artysty oraz jego głównych dzieł.

Najważniejsze postacie i dokonania artystyczne - kurs historii sztuki włoskiej dla obcokrajowców:

Sztuka barokowa autorstwa Caravaggia i Carraccich: Ludovico, Agostino i Annibale
Szkoła Caravaggia (I Caravaggeschi)
Rzeźba barokowa: Gian Lorenzo Bernini
Architektura barokowa: Carlo Maderno i Borromini
Sztuka XVII – wieczna: wedutyści (I Vedutisti): Guardi, Bellotto i Canaletto
Rzeźba neoklasyczna: Antonio Canova
Architektura Neoklasycyzmu: Vanvitelli i Piermarini
Sztuka romantyczna: I Macchiaioli: Signorini i Fattori
Sztuka Novecento: Modigliani i de Chirico
Postacie Lucio Fontany i Gino De Dominicisa
Architektura pierwszych lat Novecento: Il Gruppo 7 i manifest racjonalizmu włoskiego
Ruch Transawandardy: Enzo Cucchi, Sandro Chia i Francesco Clemente
Architektura współczesna: Renzo Piano i Massimiliano Fuksas
Sławne ogrody włoskie

Comments