Start‎ > ‎programmazione culturale‎ > ‎

program działalności

Program działalności kulturalnej 2015-2016.


             We wrześniu katowicki komitet Società Dante Alighieri wznawia swą działalność kulturalną po przerwie wakacyjnej. Inicjatywy naszego Stowarzyszenia, którego celem jest stawanie się miejscem spotkań wciąż większej liczby pasjonatów włoskiego świata, koncentruje się nie tylko na propagowaniu kultury Półwyspu Apenińskiego, lecz także na wzmacnianiu integracji pomiędzy Włochami i Polakami – narodami, które od zawsze łączą wspólne cele i głęboka przyjaźń. U podstaw naszej organizacji leżą zgoda, duch współpracy i sprawiedliwości społecznej. Drzwi Società DA Katowice są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, pod warunkiem, że nie mają oni intencji wykorzystania Stowarzyszenia do celów propagandy politycznej czy religijnej. Jesteśmy organizacją non-profit, nasza działalność opiera się zatem na wolontariacie, który ze swej natury nie domaga się rekompensaty finansowej lub innej. Dyskusja nad nowymi kierunkami działalności oraz praca nad podjętymi projektami wymagają współpracy wszystkich członków i innych osób chętnych do pomocy w ich realizacji.

Jedną z najważniejszych stałych działalności Stowarzyszenia stanowią kursy języka włoskiego oraz kursy języka polskiego dla Włochów i innych obcokrajowców. Jak co roku, nasi native speakerzy są gotowi prowadzić kursy także włoskiego języka handlu i biznesu. Lektorzy pracujący w naszym komitecie mają kierunkowe wykształcenie wyższe i doświadczenie w nauczeniu języka włoskiego/polskiego jako języka obcego. Società Dante Alighieri jest najbardziej prestiżową włoską instytucją międzynarodową zajmującą się propagowaniem włoskiej kultury poza Półwyspem Apenińskim. Jest obecna w prawie stu krajach świata, w wielu z nich sprawuje ważne funkcje ściśle połączone także z działalnością ambasad i konsulatów. Dyplomy i zaświadczenia uzyskane w naszym komitecie są uznawane na całym świecie i mają dużą wartość na rynku pracy oraz w rekrutacji na włoskie uniwersytety. Oferujemy ponadto możliwość zdawania egzaminu certyfikacyjnego PLIDA.

W październiku rozpoczniemy regularne spotkania poświęcone kulturze włoskiej z polskimi i włoskimi specjalistami, które będą dotyczyły m. in. kina, literatury i sztuki. W programie znajdzie się miejsce dla szeregu wystaw fotograficznych i artystycznych, które będą miały miejsce w trakcie całego roku akademickiego. Nie zabraknie też wydarzeń, których głównymi bohaterami będą muzyka i dobra kuchnia: koncertów, konkursów piosenki, włoskich kolacji. Naszym celem jest także stałe wzmacnianie współpracy z uniwersytetami i innymi ośrodkami kultury w Polsce i we Włoszech poprzez organizację konferencji, paneli dyskusyjnych, prowadzenie badań naukowych i oferowanie stypendiów.

Bieżące informacje dotyczące naszej działalności zawsze znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na naszej stronie Facebook. W naszej witrynie znajdują się także wszelkie informacje dotyczące kontaktu mailowego i telefonicznego z katowickim komitetem DA. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, współpracy i udziału w naszych wydarzeniach. 

Comments