Kim jesteśmy? / Chi siamo?

Podstawowe informacje / Informazioni

Societá Dante Alighieri Katowice jest stowarzyszeniem zarejestrowanym 27 października 2005 r.
i wpisanym do rejestru stowarzyszeń KRS pod pozycją nr 0000244013. 

                             La Societá Dante Alighieri é stata iscritta presso il Tribunale di Katowice il 27.10.2005 al nr.244013, fa parte del gruppo dei tanti comitati SDA sparsi nel mondo e fa capo alla omonima casa madre di Roma  

Jest jednym z spośród wielu komitetów, które istnieją w wielu miejscach świata i pozostaje w łączności z główną siedzibą międzynarodowego Stowarzyszenia Società Dante Alighieri.  


 

Numer konta / Numero del conto corrente bancario

50 1050 1360 1000 0090 7280 6392

Adres / IndirizzoN

Nostra sede in -Nasza siedziba to:

ul. Wojewódzka 7/4
40-026 Katowice
 
Godziny otwarcia / orari di apertura                wtorki - martedi 17 h 00 - 19.00
                                                                                             środy - mercoledi 17.00 h 00 - 19.30
 
                                        Lunedi, il Presidente riceve su appuntamento gli italiani con difficolta' socio-integrative.
                                        Każdy poniedziałek Prezes po wcześniejszym umówionym spotkania przyjmuje obywateli  włoskich w sprawach intergracyjno-społecznych.      
 
                            Tel. nr.  +48 729 688 175                               

                                        Indirizzi per la corrispondenza elettronica :

Korespondencję można wysyłać również poprzez pocztę elektroniczną na adres:

dante.katowice@gmail.com

biuro@dante-katowice.org


Zarząd Stowarzyszenia / Consiglio direttivo :

Antonio Pischetola - Prezes/Presidente

Ewa Przywara - Wiceprezes/Vicepresidente 

Bogdan Nowak - Skarbnik/Tesoriere

Federico Gonfia - Koordynator ds. sekcji Tychy/ Responsabile Filiale di Tychy 

Antonio Turco - Dor.  br. turystycznej i rozrywki / Coordinatore viaggi e tempo libero


Prokurenci/Procuratori :

Agnieszka Robaszkiewicz - Koordynator ds. kultury i kursów językowych/ Coordinatrice culturale e direttrice dei corsi

Marta Witek - sekretariat/PR/segreteria